English

 

 

 

Citres AB

 

VD

Citres AB är ett svenskt oberoende konsultbolag som erbjuder tjänster inom avfall, miljö och energi.

Citres AB
Örtagårdsvägen 65
145 73 Norsborg
Sweden

Niressa-Citres group

Citres AB är en del i Niressa-Citres group, tillsammans med Niressa AB.

 

Dr. Sami Serti

E-post: sami.serti@citres.se
Telefon: 073 412 64 88

 

 

 

 

© Citres, 2015